Tier 2 Playoff Bracket
(Final Championship Rounds)
     
                     
         
 6  Cherry Hill West         
       
 Winning Bracket Finals   2   Timber Creek       
     
 2  Timber Creek       
       
       2   Timber Creek    
       
         
   (Losing Bracket Winner)  
   3  Eastern     
       
         
     
Tier 2 Playoff Bracket
(Losing Bracket - Rounds 3 & 4)
     
                     
         
   Cherry Hill East          
       
     Eastern       
     
   Eastern        
       
     Losing Bracket Finals  3   Eastern    
       
           
     
     Cherry Hill West